Obwodnica Biecza Budową Roku

24.06.2009

Obwodnica Biecza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl – inwestycja krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zwyciężyła w konkursie organizowanym przez rzeszowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji „Budowa drogowo-mostowa 2008 roku”.

Obwodnica Biecza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl to ważna inwestycja w programie „obwodnicowym” krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Została zbudowana w ciągu 540 dni kosztem 120 mln zł. Wszystkie koszty, obejmujące zarówno roboty budowlano-montażowe, jak i wcześniej opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz nadzory, to 127 mln zł. Źródłem finansowania inwestycji były: Krajowy Fundusz Drogowy, budżet państwa oraz pożyczka zaciągnięta przez rząd polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym, przy pomocy której sfinansowano prawie 60% kosztów inwestycji.
Obejście Biecza jest drogą klasy GP (główna przyspieszona) o nośności nawierzchni 11,5 tony na oś. Na trasie 5-kilometrowej obwodnicy powstały trzy mosty: na rzece Ropie, na potoku Libuszanka i na potoku Sitniczanka, o łącznej długości 223,5 m, oraz dwa wiadukty o łącznej długości ponad 80 m. Najdłuższym i najtrudniejszym do wykonania obiektem był pięcioprzęsłowy most przez Ropę o długości 161 m.
Jezdnia obwodnicy ma szerokość 7,0 m, obustronne pobocza bitumiczne o szerokości 2,0 m oraz pobocza ziemne. Na trasie zbudowano trzy jednopoziomowe skrzyżowania skanalizowane: na wlocie, na wylocie i z drogą gminną na Załawie. W rejonie zabudowy mieszkalnej wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 2,5 km, a w rejonie skrzyżowań zbudowano oświetlenie uliczne. Wokół drogi stanęło ponad 6,0 km barier ochronnych i posadzono zieleń izolacyjną. Realizacja inwestycji wymagała budowy dwóch murów oporowych, przebudowy drogi powiatowej, budowy oraz przebudowy 9 dróg dojazdowych o łącznej długości 4,8 km.
Roboty ziemne objęły 70 tys. m³ wykopów i 180 tys. m³ nasypów. Położono 36 tys. ton mas bitumicznych. Przy budowie obwodnicy konieczna była budowa urządzeń uzbrojenia terenu, przebudowa sieci gazowych, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowa urządzeń kolejowych, przebudowa urządzeń wydobycia ropy, budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe.
Wykonawcą obwodnicy Biecza była Skanska SA. Za sprawną realizację inwestycji firma została w 2007 r nagrodzona przez krakowski oddział GDDKiA tytułem „Partnera Roku”.
Projekt wykonało Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o. Nadzór inwestorski pełniło Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. w konsorcjum z Promost Consulting.
 
Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.